top of page
ברוכים הבאים

כעו"ד שפעיל בעיקר בשדה המשפטי הייחודי של תביעות ייצוגיות ונגזרות, צברתי לאורך השנים ניסיון עשיר וידע ייחודי בניתוח סיכויי ההצלחה של התביעה הייצוגית בטרם הגשתה לבית המשפט. 

בתביעה ייצוגית (או נגזרת) בהיקפים כספיים גדולים, ישנה חשיבות רבה שלעורך דין יהיו הכישורים, הידע והמומחיות להבין לעומק את הסוגיה – ואף לזהות את הנזק שנגרם לציבור.
בית המשפט העליון הכיר בכך, שעורך הדין הוא המומחה לקידום וניהול מוצלח של התביעה הייצוגית לטובת הציבור. מובן שסיכויי ההצלחה של תביעה ייצוגית גדולים יותר, ככל שהיא מבוססת יותר בראיות להפרות חוק, בטיעונים משפטיים וכלכליים מדוייקים ונכונים.

המוטו שלי שונה משל עו"ד אחרים, אצלי - "איכות עדיפה על פני כמות".
אני מעדיף לבחור בפינצטה את התובענות הייצוגיות והנגזרות שמוגשות, אך ורק כאלו שאני מאמין בצדקתן, ובכך שטובים סיכויי ההצלחה שלהן בבית המשפט.
בלא מעט מקרים, לאחר תהליך בדיקה, מיון וסינון קפדני של הרעיונות לתביעות ייצוגיות שאני מקבל מלקוחות, אעדכן את הלקוח באמת המקצועית שלי : אם אין סיכויים גבוהים להצלחת התביעה בבית המשפט, עדיף שלא להגישה מראש, מאשר להצטער עליה בדיעבד.
בתביעות הנבחרות שכן הוגשו, אני מאמין שצריך להילחם על זכויות הציבור, להפוך כל אבן אפשרית בעבודה יסודית ומקצועית, לשתף פעולה באופן מלא עם הלקוח ולקדם את התביעה ביעילות לטובת הציבור.
אני בוחר להקדיש את זמני למספר מצומצם של לקוחות רק בתחומי ההתמחות הייחודים שלי. גישה זו מובילה ללקוחות מרוצים משירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ומיחס אישי אמיתי לכל לקוח!

בתוכנית הטלוויזיה "אולפן שישי" שידרו קטע קצר מהרצאה שהעברתי בקורס דירקטורים באוניברסיטת תל-אביב על השתלטותו המזיקה של שאול אלוביץ' על חברת בזק :

אילן ורדניקוב עו"ד

התמחות מיוחדת בתביעות ייצוגיות ונגזרות

עיקר פעילותו של עו"ד אילן ורדניקוב, בייצוג לקוחות בתביעות ייצוגיות גדולות ומשמעותיות לפיצוי משקיעים מהציבור. למשל, תביעות כנגד בעלי שליטה, דירקטורים ומנהלים שהפרו את חוק החברות ו/או דיני ניירות ערך. בנוסף, הוא משמש כמרצה בכיר בתחומי הכלכלה, מימון, דיני תאגידים וניירות ערך.

תחום משפטי חשוב נוסף שבו פועל עו"ד ורדניקוב, הוא הגנת זכויות הצרכנים מפני תאגידים גדולים אשר מפרים את חוקי המדינה. הפרות אלו יוצרות לתאגידים רווח נוסף על חשבון הציבור הרחב, ובשל כך, מוגשות כנגדם תביעות ייצוגיות לפיצוי הציבור שנפגע.

אודות Contact
bottom of page