top of page
  • עו"ד אילן ורדניקוב

תביעות ייצוגיות לפיצוי של למעלה מ-70 מיליון ש"ח לבעלי מניות דורי בניה ודורי קבוצה


ביולי 2014 דיווחו חברות הנדל"ן הציבוריות דורי בניה וקבוצה כי בדוחות הכספיים הקודמים שהוצגו למשקיעים נפלו טעויות רבות! במקום רווחים והון עצמי חיובי (כפי שדיווחו עד לאותו מועד), היו בפועל הפסדים כבדים וטעויות בדוחות בהיקף של למעלה מ-400 מיליון ש"ח!

באופן לא מפתיע, כשהתגלה למשקיעים המצב הכספי הקשה והאמיתי (לעומת הדיווחים המטעים), מניות החברות צנחו בעשרות אחוזים כך שנוצרו נזקים כספיים משמעותיים לבעלי המניות. לטענתנו, הנתמכת בחוות-דעת של מומחה כלכלי (ד"ר מאיר אמיר), הנזקים הם בהיקף של למעלה מ-70 מיליון שקלים. כמובן שלטענתנו הנזקים היו נמנעים אילו הנתבעים היו מקיימים את חוקי ניירות ערך בכל הנוגע לגילוי נאות ודיווח אמין ומדוייק למשקיעים מהציבור.

התביעה הייצוגית הוגשה בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד אדם (עורכי הדין רון דרור ואופיר מנצ'ל). כאשר במקביל לתביעה הייצוגית שהגשנו, בעלי מניות אחרים הגישו אף הם תביעות ייצוגיות באותו עניין, כך שבסה"כ הוגשו 5 תובענות ייצוגיות לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

כולן נקבעו לדיון מקדמי אצל כבוד השופטת רות רונן, כאשר עליה היה להחליט מי מבין כל עורכי הדין שהגישו את התובענות ראוי ויוכל לייצג באופן הטוב ביותר את הקבוצה שנפגעה, בזכות ניסיונו והידע שצבר לאורך השנים.

לאחר שבית המשפט המחוזי בתל-אביב בדק לעומק את כל 5 התובענות הייצוגית שהוגשו, ניתנה החלטה שחלק מהתובענות יימחקו. כאשר לפי ההחלטה, תישאר רק תובענה ייצוגית אחת המנוהלת כעת בבית המשפט המחוזי בת"א, על ידי משרד אדם בשיתוף פעולה עם עו"ד אילן ורדניקוב, רונן להב וישראל וולנרמן.

76 צפיות0 תגובות
bottom of page